Oudercommissie

 

Oudercommissie Kindercentrum De Kindertuin

De oudercommissie een zeer belangrijk orgaan en heeft een belangrijke rol.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie:

• overlegt met de manager

• adviseert gevraagd en ongevraagd de manager of directeur

• bevordert goede en heldere informatie aan ouders

• onderhoudt contacten met andere ouders

• fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

              • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het Kindercentrum, bijvoorbeeld

              door ouderavonden mee te helpen organiseren

              Nadere informatie kunt u inwinnen bij manager Loes Govers van het

              Kindercentrum

 

 

Kindercentrum De Kindertuin

Contactpersoon: Alda van der Kruijf

Voor vragen over plaatsing, mutaties, wijzigingen etc.
te bereiken op: 06 8336 1360

of per mail: a.vanderkruijf@vrijeschoolpeelland.nl.