Welkom – Kennismaken

 

Kindercentrum de Kindertuin wil ieder kind een plek bieden, waarin het zichzelf en zijn wereld helemaal vanuit nabootsing kan vormen. Voor veel kinderen is De Kindertuin de eerste stap zonder het vertrouwde gezelschap van papa of mama. We proberen daarom een omgeving te scheppen waarin kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen.

 

Met warmte en persoonlijke aandacht geven we kinderen de gelegenheid te spelen en zich te ontwikkelen. De Kindertuin heeft als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn. Daarbij is het vrije spel een belangrijk element. Maar ook het terugkerende ritme van de dag, de seizoenen en de jaarfeesten geven het kind herkenning en vertrouwen. Door de dag heen is er een vast ritme van zingen, spelen, eten en rusten. Daarbij laten we ons inspireren door de antroposofische gedachten van Rudolf Steiner.

 

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind bieden we verschillende soorten opvang:

2-4 jaar: peutergroep, kinderopvang bij Hompeltje

4-12 jaar: buitenschoolse opvang De Boomhut

 

              Nieuwsgierig geworden?

              Om de sfeer en de prachtige locatie te ervaren, nodigen wij u uit om (samen met

              uw kind ) eens een kijkje te komen nemen. Voor het maken van een afspraak

              kunt u via email of telefonisch contact opnemen met:

 

 

 

Kindercentrum De Kindertuin

Contactpersoon: Alda van der Kruijf

Voor vragen over plaatsing, mutaties, wijzigingen etc.
te bereiken op: 06 8336 1360

of per mail: a.vanderkruijf@vrijeschoolpeelland.nl.