Bijzonder

 

De Kindertuin wil zich graag onderscheiden in kwaliteit. We willen graag aansluiten bij ouders die hun kinderen bewust opvoeden. Wij zijn groen, eerlijk en bieden een inspirerende omgeving voor het kind. We verlenen opvang geïnspireerd door de antroposofie. De ontwikkeling en eigenheid van het kind staat voorop in de opvang die wij verlenen. Wij leren kinderen bewust omgaan met elkaar en de wereld waarin ze leven.

 

De Kindertuin is een buitenschoolse opvang waar:

-    Kinderen met warmte en aandacht opgevangen worden.

-    Het ritme van de dag en het jaar beleefd wordt, zowel in de activiteiten, als door de

      aankleding van de natuur-tafel.

-    Kinderen de gelegenheid krijgen te spelen en zich te ontplooien op een manier die bij

      hen past.

-    Jonge kinderen in de directe nabijheid van de leiding kunnen spelen en oudere

      kinderen (in overleg) een grotere vrijheid kunnen opbouwen.

-    Kinderen kunnen deelnemen aan huiselijke activiteiten zoals bijvoorbeeld brood of

                    koekjes bakken, jam maken, soep koken, natuur-tafel inrichten, was

                    vouwen, opruimen en afwassen.

              -    Zoveel mogelijk biologische producten en natuurlijke materialen gebruikt

                    worden.

              -    Getuinierd wordt op de vierkante meter en veel waarde wordt gehecht aan

                    natuurbeleving.

              -    Gewerkt wordt vanuit een antroposofische grondslag

 

 

 

 

Kindercentrum De Kindertuin

Contactpersoon: Alda van der Kruijf

Voor vragen over plaatsing, mutaties, wijzigingen etc.
te bereiken op: 06 8336 1360

of per mail: a.vanderkruijf@vrijeschoolpeelland.nl.